Wijk en Participatie

We hebben één gast en geen leden online

wep2.jpg

Over Wijk en Psychiatrie.

Wat is WeP?

Psychische problemen kunnen onbedoeld leiden tot eenzaamheid, zonder dat je zelf weet hoe je dit moet oplossen. 'Wijk en Psychiatrie' - kortweg WeP - richt zich op bewoners in de wijk met psychische beperkingen. Door mee te doen aan activiteiten in een vertrouwde omgeving binnen de wijk kan de eenzaamheid worden doorbroken of tegengegaan. WeP nodigt iedereen uit mee te doen. Vrijwilligers en medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen worden ook actief betrokken bij WeP.


De algemene doelstelling van Wijk en Psychiatrie. (WeP)
Wijk en Psychiatrie beoogt de maatschappelijke aansluiting van kwetsbare wijkbewoners met een psychische beperking te bevorderen,
onder meer door integratie in de wijk en wijkactiviteiten. WeP richt zich daarnaast op een versterking van een wijkgerichte samenwerking tussen zorg en welzijn. Dit vraagt om inzet van verschillende partijen: te weten de kwetsbare wijkbewoner zelf, de begeleidende instellingen waarmee deze bewoner contact heeft, de medewerkers van het wijkcentrum en de buurtbewoners die actief zijn in/vanuit het wijkcentrum.


Client-bewoner gerichte doelen:
Doorbreken of tegengaan van toenemende eenzaamheid onder mensen met een psychiatrische handicap. Omgezet in projectresultaten betekent dit dat zij na deelname aan het project beschikken over:
-een groter sociaal netwerk.
-een zinvolle dagbesteding in de eigen buurt.
-een positieve rol hebben in wijk activiteiten.

Instellingsgerichte doelen:
Bevorderen van een outreachende werkwijze en versterken van de buurtgerichte samenwerking tussen gezondheids- en welzijnsorganisaties. Na afloop zijn de resultaten voor de betrokken instellingen:
-kennis van elkaars activiteiten en aanbod hebben en dit is op elkaar afstemmen.
-afspraken over inzet ten behoeve van integratie van de doelgroep in de wijk.

Wijkcentrum gerichte doelen:
medewerkers van het wijkcentrum zijn capabel om een aanbod te creëren voor alle buurtbewoners, ook voor mensen met een psychiatrische handicap. Er is een pro-actieve houding naar de doelgroep toe. De project resultaten zijn:
-wijk welzijnsactiviteiten staan open voor de doelgroep.
-men beschikt over kennis en vaardigheden om de doelgroep te ontvangen en te begeleiden.
-protocol voor handelswijze voor deelname van de doelgroep aan activiteiten.

Wijkbewoner gerichte doelen:
Doorbreken van stigmatisering/vooroordelen; meer begrip voor de doelgroep. Bevorderen van sociale samenhang in de wijk. Het project heeft tot resultaat dat wijkbewoners beschikken over:
-informatie over (achtergronden van)de problematiek van de doelgroep.
-sociale contacten met de doelgroep.
-vaardigheden om de doelgroep sociale steun te bieden.
-plek waar men deskundigen kan consulteren.

 

Copyright © 2018 Wijk en Psychiatrie. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.